0

Regulamentul Start la Mesterit

Acasa · Regulamentul Start la Mesterit

Regulamentul oficial al campaniei promoționale pentru consumator

Ai dat start la meșterit? FOX te-a răsplătit!

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1 Organizatorul campaniei promoționale pentru consumator “Ai dat start la meșterit? FOX te-a răsplătit! (în cele ce urmează „Campania”) este FoxTools SRL (în cele ce urmează “Organizatorul”) persoană juridică română, cu sediul în București, Drumul Sării numărul 29, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7215/2015, CUI RO 33270361.

1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele de urmează “Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, cu informarea în prealabil a publicului.

SECȚIUNEA 2 TEMEIUL LEGAL

2.1 Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, așa cum a fost ulterior modificată.

SECȚIUNEA 3 ARIA DE DESFĂȘURARE

3.1 Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României în cadrul rețelei partenerilor Organizatorului (persoane juridice), partenerii care au fost selectati de catre acesta si ce au calitatea de revânzători prin comercializarea produselor FoxTools.

3.2 Locațiile participante vor fi identificate prin materiale promoționale expuse în locuri vizibile, pe acestea fiind trecut numele Campaniei “Ai dat start la meșterit? FOX te-a răsplătit!

SECȚIUNEA 4 PERIOADA DE DESFĂȘURARE

4.1 Campania va fi lansată la data de 10.04.2017 şi va dura până la data de 30.06.2017, ținând cont de orarul de funcționare al partenerilor din rețeaua de distribuție a Organizatorului.

SECȚIUNEA 5 DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania promoțională pentru consumator este deschisă tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Campaniei , respectiv data de 10.04.2017, având domiciliul/reședința în România. Nu vor putea participa la această campanie angajații FoxTools SRL, soții și rudele de gradul I ale acestora, cât și angajații locațiilor implicate în prezenta campanie.

5.2 Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la această Campanie implicând cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6 PRODUSE PARTICIPANTE

6.1 Produsele participante la prezenta Campania promoțională sunt produsele prezente în oferta de SCULE ȘI UNELTE comercializate de FoxTools SRL și care sunt prezente în rețeaua de distribuție a FoxTools SRL.

6.2 După data încheierii Campaniei promoționale, produsele participante își pierd calitatea de a fi convertite în premii, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și neasumându-și nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualizării ori continuării Campaniei promoționale.

SECȚIUNEA 7 PREMII ACORDATE

7.1 În cadrul Campaniei vor fi acordate două categorii de premii, dupa îndeplinirea condițiilor prevăzute în secțiunea 8, premii constând în :

  1. Prima categorie

  • Roabă

  • Trafalet Acrilic

  • Mănușă Lucru Piele

  1. A doua categorie:

  • Un (1) premiu constând în PARCHET LAMINAT pentru o suprafață de 45 mp ales de către FoxTools din decorurile existente în oferta actuală.

7.2. Prima categorie de premii se va acorda pe baza cuponului promoțional direct în cadrul magazinului, iar cea de a doua categorie de premii se va acorda prin extragerea cupoanelor promoționale oferite la casa de marcat din cadrul rețelei de distribuție a FoxTools, dupa ce în prelabil au fost completate integral cu datele personale ale clientului, indiferent de mesajul afișat.

7.3. În cadrul Campaniei se vor oferi în prima categorie de premii un număr total de 1.230 premii cu o valoare totală de 5020.18 RON (TVA inclus). În ceea de a doua categorie de premii se va oferi un singur premiu a cărui valoare este de 1.500 RON (TVA inclus).

7.4 Niciunul din premiile Campaniei Promoționale nu poate fi înlocuit cu un alt produs sau echivalentul în bani.

SECȚIUNEA 8 MECANISMUL DE DESFĂȘURARE Și PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1 Participarea la Campania promoțională se va realiza prin achiziția produselor participante la prmotie si comercializate de către FoxTools SRL în rețeaua de distribuție a FoxTools.

8.2 În urma achiziției de produse FoxTools i va acorda Clientului la casa de marcat din magazinul respectiv, un cupon promoțional FoxTools, pe baza bonului fiscal.

8.3 Unicul criteriu pentru acordarea cuponului FoxTools este achiziția în valoare de 50 RON (TVA inclus) a produselor din categoria SCULE ȘI UNELTE comercializate de FoxTools SRL pe un singur bon fiscal.

8.4 Doar în cazul în care se multiplică valoarea bonului fiscal, atunci Clientul va primi numărul corespondent de cupoane promoționale FoxTools aferente Campaniei.

8.5 Prima categorie de premii vor fi acordate câștigătorilor în urma validării cuponului promoțional FoxTools, conform condițiilor de participare enunțate mai jos, pe loc, în cazul în care premiul se află în stocul magazinului unde a fost validat cuponul promoțional FoxTools, iar in cazul in care produsul nu se afla pe stoc acesta va fi acordat în termen de maxim 30 de zile, de la momentul prezentării participantului la casa de marcat. Dacă se constată că nu sunt îndeplinite prevederile de la secțiunea 5, persoana respectivă nu va putea participa la Campania promoțională.

8.6 Nu este necesar ca validarea codului de participare să fie realizată în aceeasi zi care apare pe bonul fiscal, dar, este obligatoriu, ca atât data cumpărării (și deci data trecută pe bonul fiscal), cât și cea a revendicării să se încadreze în perioada de desfășurare a Campaniei.

8.7 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielor normale de desfășurare a Campaniei (costul de achiziționare al produselor FoxTools).

8.8 Validarea câștigătorilor se va face doar după prezentarea mesajului afișat pe cuponului promoțional FoxTools la casa de marcat din cadrul magazinului în care a fost realizată achiziția produselor FoxTools.

8.9 Participantului la Campanie i se va solicita completarea cuponului promoțional FoxTools cu datele personale pentru a i se putea înmâna premiul aferent mesajului afișat pe cuponul promoțional FoxTools.

8.10. Participantului castigator i se va acorda premiul pe baza unui proces verbal întocmit între el și angajatul magazinului din care s-au achizitionat produsele participante la campanie.

8.11 Cuponul FoxTools răzuibil poate afișa patru (4) tipuri de mesaje prezentate sub formă iconografică.

8.11.1 Afișarea mesajului „Ai câștigat!” și a unei (1) imagini cu roaba FoxTools în urma răzuirii spațiului desemnat pentru validarea în cadrul cuponului FoxTools implică câștigarea unei roabe FoxTools.

8.11.2 Afișarea mesajului „Ai câștigat!” și a unei (1) imagini cu trafalet FoxTools în urma răzuirii spațiului desemnat pentru validarea în cadrul cuponului FoxTools implică câștigarea unui trafalet FoxTools.

8.11.3 Afișarea mesajului „Ai câștigat!” și a unei (1) imagini cu o pereche de mănuși FoxTools în urma răzuirii spațiului desemnat pentru validarea în cadrul cuponului FoxTools implică câștigarea unei perechi de mănuși FoxTools.

8.11.4 Afișarea mesajului „Poți participa la tombolă!” în urma răzuirii spațiului desemnat pentru validarea în cadrul cuponului promoțional FoxTools răzuibil nu implică câștigarea niciunui premiu, dar permite participrea la tombola FoxTools organizată în 21 iulie 2017, cu conditia înscrierii datelor personale pe cupon.

8.12 Toți participanții la Campanie care au primit în urma achiziției de 50 RON (TVA inclus) sau un multiplu al acestei sume la casa de marcat din cadrul rețelei de distribuție a FoxTools și care au completat integral cuponul promoțional FoxTools cu datele personale, indiferent de mesajul afișat, și l-au oferit completat integral la casa de marcat din cadrul rețelei de distribuție a FoxTools participă în mod automat la tombola FoxTools, respectiv aceștia se înscriu la ceea de a doua categorie de premii.

8.13 În cadrul tombolei FoxTools va fi acordat un (1) premiu constând în parchet laminat pentru o suprafață de 45mp ales de către FoxTools din decorurile existente în oferta actuală.

8.14. Extragerea câștigătorului la tombola va avea loc în data de 21.07.2017, la punctul de lucru al organizatorului situat în Oradea, str. Calea Borșului, nr. 39/A, jud. Bihor.

8.15 Extragerea câștigătorului se va realiza în fața unei Comisii compunsă din 3 membrii, din care o persoană va deține calitatea de angajat al Organizatorului, celelate doua persoane din cadrul comisiei fiind doua persoane terțe față de Organizator. Aceasta pentru a asigura trasparența întregului proces de selectare a câștigătorului.

8.16 Cuponul promoțional FoxTools extras în cadrul tombolei trebuie să fie completat în mod integral pentru a putea fi validat și astfel să beneficieze de premiul acordat.

8.17 După validarea cuponului câștigător la tombolă, se va întocmi un Proces Verbal în care se va desemna câștigătorul și vor fi prevăzute toate datele de contact ale acestuia.

SECȚIUNEA 9 REVENDICARE PREMIILOR

9.1 Câștigătorul va fi contactat atât telefonic, cât și prin intermediul poștei printr-o notificare transmisă cu confirmare de primire.

9.2 În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat sau acesta nu răspunde notificării transmise în termen de 30 de zile de la data extragerii, premiul câștigat nu va mai putea fi revendicat.

9.3 Premiile din prima categorie vor fi inmanate pe loc câștigătorilor la magazinele din rețeaua de distribuție a FoxTools, respectiv în magazinul în care i s-a acordat Participantului cuponul FoxTools în urma participării la Campanie. În cazul în care premiul nu se află în stocul magazinului respectiv, ridicarea premiului va putea fi realizată în termen de maxim 30 de zile de la momentul revendicării la casa de marcat a magazinului în care a fost validat cuponul FoxTools. Toate cheltuielile de transport îi revin Organizatorului.

9.4 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

9.5 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru erori de ordin tehnic.

9.6 Nu vor fi luate în considerare cupoanele promoționale FoxTools transmise în afara perioadei de desfășurare a Campaniei promoționale.

9.19 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru calitatea serviciilor prestate de cei ce fac parte din rețeaua de distribuție a FoxTools SRL.

9.7 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru lipsa, din stocul magazinelor din rețeaua de distribuție FoxTools SRL, a produselor participante la Campanie.

SECȚIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 În cadrul acestei Campanii vor fi colectate datele cu caracter personal ale Participantilor. Prin participarea la Campanie, respectiv prin validarea cuponului răzuibil FoxTools prin completarea acestuia cu datele personale, aceștia își dau implicit acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

10.2 Prin participarea la această Campanie se prezumă luarea la cunoștintă a Regulamentului și consimțământul participantului pentru colectarea datelor sale cu caracter personal de către Organizator, în conformitate cu legea 677/2001.

10.3 Tuturor participanților la Campania promoțională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritate de supraveghere.

SECȚIUNEA 11 RESPONSABILITATE

11.1 Organizatorul Campaniei promoționale pentru consumator nu va purta nicio răspundere derivând din vreo neînțelegere și nu va putea fi implicat în litigiile legate de proprietatea asupra cupoanelor FoxTools răzuibile participante la Campania promoțională pentru consumator. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influența modul de acordare al premiilor conform prezentului Regulament.

11.2 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru erorile provenite din datele furnizate de către câștigători, acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în promoție datorită ilizibilității datelor personale.

11.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii din cadrul Campaniei, organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovelor existente.

11.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul unor erori de tipar sau alte erori FoxTools SRL este exonorat de orice răspundere.

SECȚIUNEA 12 TAXE ȘI IMPOZITE

12.1 Obligatiile de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, acestia avand obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile castigate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

SECȚIUNEA 13 ÎNCETAREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ

13.1 Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

SECȚIUNEA 14 LITIGII

14.1 În cazul unor litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente.

14.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 15 REGULAMENTUL OFICIAL

15.1 Participarea la această Campanie promoțională pentru consumator implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

15.2 Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România prin publicarea pe site-ul www.foxtools.ro începând din data de 10.04.2017, acesta fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și prin adresarea unei cereri semnate și datate la sediul social al organizatorului – Drumul Sării numărul 29, Sector 6, București pentru întreaga perioada de desfășurare a Campaniei promoționale pentru consumator.

15.3 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

15.4 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

15.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcusul desfășurări Campaniei promoționale pentru consumator cu informarea prealabilă a publicului.

15.6 Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

15.7. Prezentul Regulament a fost intocmit in patru exemplare, unul original si trei duplicate.

FOX TOOLS SRL

prin Administrator

Stoica Madalin Alin