0

Politica de confidentialitate

Acasa · Politica de confidentialitate

FOX TOOLS SRL poate strânge şi păstra date despre persoanele care vizitează acest site şi care voluntar furnizează aceste informaţii, prin intermediul procedurii de înregistrare. Aceste informaţii pot fi folosite pentru a vă putea contacta în legatură cu produsele şi serviciile noastre sau ale clienţilor noştri, în orice moment. Aveţi dreptul de a ne cere să ştergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră şi să renunţăm la dreptul de a vă contacta.

Pentru acces la informaţii în afara celor cu caracter public, oferite de site-ul www.FOX TOOLS.ro, vă obligaţi să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare si să menţineţi şi înnoiţi, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete. Dacă veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, nu sunt exacte sau sunt incomplete, FOX TOOLS SRL are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul deschis, şi poate refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.