0

Suport si garantii

Acasa · Suport si garantii

Toate produsele comercializate de către FOX TOOLS SRL beneficiază de condiții de garanție în conformitate cu legislația în vigoare și cu politicile comerciale ale producătorilor.  

Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Produsul este însoţit de o garanţie pentru un număr de 2 ani calculat de la livrarea produsului conform art. 16 din Legea 449/2003 actualizată, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garanție se reduce la această durată.

Termenul de garanţie şi validitatea certificatelor acordate de producător sunt valabile numai în cazul respectării recomandărilor indicate în Instrucţiunile de montaj, utilizare şi întreţinere corespunzătoare, cuprinse în Manualul utilizatorului și respectând legislația în vigoare.

Garanția este acordată în cazul lipsei de conformitate dovedită de Consumator. Lipsa de conformitate se întâlnește atunci când o funcție specifică menționată în publicitate, manual de utilizare, etc. nu se regăsește în produs, ori când produsul are abateri dimensionale, de culoare, etc.

În cadrul termenului de garanție legală de conformitate producătorul repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, conform art. 11 din Legea nr. 449/2003. Reparația se va executa într-un interval rezonabil de timp, maxim 15 zile lucrătoare.

În plus, pentru anumite categorii de produse față de garanția legală de conformitate FOX TOOLS SRL oferă și garanție comercială care este conform certificatului de garanție emis de către producător.

Certificatul de garanție va fi înmânat vânzătorului împreună cu factura fiscală. Acordarea serviciilor de garanţie este condiţionată de prezentarea Certificatului de garanţie, precum și a documentului de cumpărare (factura fiscală/bonul fiscal).